fbpx

All my colours – wilhelmusvlug

Duik in een wereld waar kleuren en klanken samensmelten bij lichtkunstinstallatie ‘All my Colours’. Deze betoverende ervaring nodigt je uit om de rijkdom van de regenboog op een unieke manier te beleven door drie verschillende kleurspectra. Elk spectrum daagt je uit om na te denken over de relativiteit van wat we als ‘waar’ beschouwen. Is het mogelijk dat meerdere waarnemingen van hetzelfde object allemaal waar zijn? Hoe betrouwbaar is onze perceptie eigenlijk?

Gecreëerd in samenwerking met de Utrechtse filmcomponist Han Otten, brengt ‘All my Colours’ een symfonie van licht en geluid. Voor elk kleurspectrum heeft Otten een meeslepende soundscape gecomponeerd, die de lichtkolommen tot leven brengt in drie schitterende werelden. 

De regenboog staat voor velen symbool voor veelkleurigheid, diversiteit en inclusie in onze samenleving. Niet veel mensen realiseren zich echter dat de regenboog zoals wij die waarnemen er alleen vanuit ons menselijk perspectief zo uit ziet. Zo zien honden geen kleuren, maar alleen grijs. Vogels kunnen zelfs méér kleuren zien dan wij en nemen ook UV waar. Door zichtbaar te maken hoe verschillende levensvormen een regenboog waarnemen, maakt All my Colours je op speelse wijze bewust van hoe sterk je wereldbeeld bepaald wordt door je eigen perspectief en zintuigen.

“We leven in een periode van transformatie. Urbanisatie en migratie veranderen in hoog tempo onze leefomgeving. Iedereen kijkt vanuit eigen perspectief tegen deze transformatie aan, vaak zonder zich te realiseren dat ieder perspectief ook een heel eigen wereldbeeld oplevert, verschillende werkelijkheden die allen even waar kunnen zijn.”

Kunstenaar: Wilhelmusvlug

NEderland

Wilhelmusvlug is multidisciplinair kunstenaar en afgestudeerd aan de afdeling Audiovisuele Vormgeving van de Gerrit Rietveld Academie

Met een achtergrond waarbij hij als stadskind opgroeide op het platteland en als plattelands jongen volwassen is geworden in de grote stad, was het onvermijdelijk dat die twee tegengestelde werelden die hem hebben gevormd ook hun weerslag zouden hebben op zijn kunst. Waarbij het platteland voor hem gelinkt is met de dag, de natuur, het aardse, maar ook de politiek, de realiteit en zijn bewustzijn, terwijl de stad voor hem de nacht vertegenwoordigt gevuld met een surrealistische mix van cultuur, subcultuur, sexualiteit, taboes en verleiding, en op die manier zijn onderbewuste aanstuurt en vormgeeft. 

Zo verschillend als het platteland en de grote stad zijn, zo verschillend is ook zijn werk dat daaraan gelinkt is. Maar of het nu om zijn lichtkunstwerken, installaties, video-kunst, of monumentale beelden gaat, ze hebben allemaal 1 dingen gemeen het zijn allemaal werken die voor de openbare ruimte gemaakt zijn en een dialoog aangaan met de bezoekers en de omgeving.