Stadsplateau

Towering Heights

TOWERING HEIGHTS zijn groene gotische torens en dragen de betekenis ‘op grote hoogte’ in hun definiërende titel. Ze zijn alles overziend, alles omvattend, doordacht, sterk gefundeerd en door de gemeenschap gedragen door de som van percepties. Net als bomen zuurstof geven, geven de torens zuurstof aan de creativiteit en de passie die de feitelijke motor zijn van elke vorm van vooruitgang. Groot, groen en gotisch, symboliseren ze de hang naar vergroening en visualiseren ze ambitie.

Peter Snijder

Belgische kunstenaar Peter Snijder is een kunstenaar die licht brengt in de donkere wereld. Hij omarmt de duisternis om het licht te begrijpen. Geïnspireerd door vereenvoudigde gotische architectuur, liturgie en erfgoed, zijn zijn lichtbakens als een wegwijzer die je tot een idee zal brengen. Zijn gedetailleerde en fijne vingerwerk geven de sculpturen een zachte persoonlijkheid. Maar dat is slechts een eerste indruk, het lijkt een illusie maar als je dieper graaft, onthult het werk andere lagen. Met UV licht, licht dat aan de grens ligt van ons visuele spectrum, versterkt hij deze illusie. UV licht ken je misschien als blacklight.

website

map map